คู่มือการใช้งาน AIS WIFI และ TS-TECH WIFI...[30 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ (สาขาวิชาช่างยนต์)...[26 ก.ค. 2560]   
    ขอเชิญสมัครเข้าโครงการคัดเลือก ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ...[29 มิ.ย. 2560]   
    รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560...[27 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[03 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[31 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ...[09 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2560...[03 ก.พ. 2560]   
    ประชาสัมพันธ์จากงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...[13 ม.ค. 2560]   
    ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เข้าร่วมโครงการ อบรมสุขอนามัยและสุขภาพ...[13 ม.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด